کلیه افراد فعال در حوزه کاری ساختمان و دکوراسیون داخلی از جمله، پیمانکاران، طراحان و معماران نماهای بیرونی و دکوراسیون داخلی، مهندسان ساختمان و صاحبان ملک می باشند.